Bởi {0}
logo
Jiangmen Guangshan Plastics Product Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Đồ nội thất bơm hơi/Hồ bơi bơm hơi Float/Đồ chơi bơm hơi/Hồ bơi bơm hơi/Thể thao Inflatable mặt hàng
Thứ tự xếp hạng7 giao hàng đúng hạn trong Bơm Hơi Hình Nhân Vật Hoạt HìnhMinor customizationCooperated suppliers (32)Design-based customizationSupplier assessment procedures
Đánh giá nhà cung cấp
Bao gồm ba phần và cung cấp thông tin đã được xác minh.
Báo cáo đánh giá
Báo cáo chuyên sâu dựa trên lượt truy cập trang web.
Sản phẩm chính đã được xác minh
Báo cáo về chuyên môn, năng lực, sản xuất và chứng nhận.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.